Generalforsamling i Støvring Multihus, 25. maj 2021

Generalforsamling i Støvring Multihus, tirsdag den 25. maj 2021, kl. 18.00

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Støvring Multihus

Det foregår i Multihuset, på 1. salen i den nye afdeling, tirsdag den 25. maj, kl. 18.00

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter for disse

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. maj

27.04.2021

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk